Eksport danych do pliku MS Excel

Aby wykonać eksport wyświetlonych w danym momencie danych, należy kliknąć opcję „Eksportuj do programu Excel”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.eksportuj

WAŻNE! Opcja „Eksportuj do programu Excel” zostanie wyświetlona, gdy na ekranie będą znajdować się dane, które można wyeksportować do programu Excel, np. lista faktur lub zarejestrowanych subskrypcji.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No