Czy mogę przenieść moje usługi do nowego panelu?

Nie, nie możesz przenieść usług, które zostały zamówione z wcześniejszej oferty Strefa.pl – dotyczy to wszystkich usług hostingowych założonych przed 16.02.2015. Wszystkimi usługami hostingowymi z poprzedniej oferty Strefa.pl należy zarządzać za pomocą dawnego panelu administracyjnego.

Wszystkie inne usługi, które zarejestrowałeś po dacie 16.02.2015, są już usługami z nowej oferty Strefa.pl. Oznacza to, że obsługa i zarządzanie takimi usługami, realizowane są za pośrednictwem nowego panelu administracyjnego.

  • Was this Helpful?
  • Yes   No