Cykl życia domen – kiedy domena będzie wolna?

Wprowadzenie

Domeny internetowe posiadają swój cykl życia, czyli czas od momentu zarejestrowania domeny, aż do jej powrotu do puli nazw wolnych. Cykl życia domeny jest uzależniony od polityki rejestru, który zarządza daną domeną (np. dla domen .pl jest to NASK). Cykl życia domeny jest zależny od rodzaju domeny – np. cykl życia dla domen .pl różni się od cyklu życia domen globalnych np. .com.
Przykładem innej długości życia domeny może być domena .to, która może być rejestrowana tylko i wyłącznie na okres 2, 3, 5 lub 10 lat. W przypadku domeny o rozszerzeniu .eu, czas kwarantanny (czyli czas w którym domena nie działa, ale abonent może ją nadal opłacić) jest inny i wynosi 40 dni.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o płatności za domeny, które zakończyły okres ważności.

Domena krajowa .pl

Każda domena, która kończy się rozszerzeniem *.pl posiada tą samą, opisaną poniżej specyfikacje cyklu życia domeny (np. „twojadomena.org.pl” oraz „twojadomena.pl” mają identyczny cykl życia).

WAŻNE! Jeśli domena została opłacona i skończyła okres ważności, a użytkownik z usługi zrezygnuje (nie opłaci przedłużenia ważności domeny), to domenę będzie można ponownie zarezerwować po 30 dniach kwarantanny. Domenę w kwarantannie (30 dni od zakończenia okresu ważności) można opłacić, aby przywrócić jej działanie.
WAŻNE! Jeśli domena będzie zarezerwowana (nieopłacona), a użytkownik z usługi zrezygnuje (nie opłaci rejestracji), to domenę będzie można ponownie zarezerwować po 104 dniach (90 dni trwa stan BOOK_BLOCKED). Domenę (w stanie BOOK_BLOCKED) będzie można zarejestrować (np. w strefa.pl), ale nie można zarezerwować dopóki nie minie 90 dni po zakończonej ostatniej rezerwacji.

Domena globalna (.com, .net, .org, .biz, .info)

WAŻNE! Pamiętaj, że w przypadku domen globalnych możesz je przedłużyć w cenie standardowej do 35 dnia po zakończonej ważności domeny. Od 36 dnia po zakończonej ważności (Grace Period) obowiązuje konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej.

Domena europejska .eu

W przypadku domen europejskich w dniu 15.09.2014 została wprowadzona aktualizacja ich cyklu życia. Według nowych zasad, domeny europejskie zarejestrowane po 15.09.2014, będą wygasać równo po roku od daty rejestracji, a nie jak do tej pory na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przykład: domena .eu zarejestrowana w dniu 20.10.2014r na okres 1 roku, wygaśnie 20.10.2015r (jeśli nie zostanie przedłużona). Po wygaśnięciu domeny, domena będzie znajdowała się w tzw. kwarantannie, która trwa 40 dni. Dopiero po tych 40 dniach, domena powróci do puli nazw wolnych.

Rys. Powyższy cykl życia domeny .eu obowiązuje przy domenach zarejestrowanych po 15.09.2014.

Pamiętaj, że domeny .eu zarejestrowane przed datą 15.09.2014, obowiązują poprzednie zasady cyklu życia.
Na poniższym obrazku znajduje się schemat cyklu życia domen .eu, zarejestrowanych przed 15.09.2014:


Rys. Powyższy cykl życia domeny .eu obowiązuje przy domenach zarejestrowanych przed 15.09.2014.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o płatności za domeny, które zakończyły okres ważności.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No