Co należy wiedzieć na temat pliku CSR?

Skrót CSR (ang. Certificate Signing Request) tłumaczony jest jako „Żądanie Podpisania Certyfikatu”. Plik CSR niezbędny jest do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny. Plik CSR generowany jest przez administratora serwera, na którym ma zostać zainstalowany certyfikat SSL lub podczas składania zamówienia na certyfikat SSL.

Następnie plik ten przesyłany jest przez Strefa.pl do instytucji certyfikującej w celu jego podpisania, czyli utworzenia właściwego klucza publicznego dla certyfikatu SSL. Z tego właśnie powodu wygenerowanie pliku CSR jest niezbędne podczas rejestracji certyfikatu SSL.

WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak samodzielnie wygenerować plik CSR dla serwera w Strefa.pl

Integralność pliku CSR oraz klucza prywatnego. Co zrobić jak zgubię klucz prywatny?

Plik CSR oraz klucz prywatny generowane są w tym samym procesie! Pilnuj swojego klucza prywatnego! Powtórne wygenerowanie takiego samego klucza prywatnego nie jest możliwe, zatem jego utrata automatycznie uniemożliwia korzystanie z certyfikatu, np. na innym serwerze. Bez klucza prywatnego, nie będziesz mógł zainstalować swojego certyfikatu SSL na innym serwerze.

  • Was this Helpful?
  • Yes   No