Aktualizacja bazy MySQL 5.7 do nowej wersji 8.0

MySQL 8.0 to najnowsza wersja systemu zarządzania bazami danych, wzbogacona o nowe funkcjonalności i ulepszenia. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, która pozwoli Ci zaktualizować swoją bazę danych MySQL z wersji 5.7 do nowszej i bezpieczniejszej wersji 8.0.

Instrukcja aktualizacji bazy MySQL do wersji 8.0

  1. 1. Zaloguj się do Panelu i przejdź do zakładki Usługi WWW. W prostokącie z nazwą serwera kliknij przycisk Wszystko, a następnie w sekcji Bazy danych przejdź do Panelu bazy, którą chcesz zaktualizować
   Przejście do panelu phpMyAdmin
   2. W wyświetlonym oknie phpMyAdmin wprowadź dane dostępowe do bazy i zaloguj się.
   Logowanie do bazy danych przez phpMyAdmin
   3. Po zalogowaniu kliknij w nazwę bazy danych po lewej stronie ekranu i w górnej jego części wybierz opcję Eksport.  
   Eksport bazy danych MySQL w phpMyAdmin
   4. Jako metodę eksportu wybierz Szybko i kliknij przycisk Wykonaj. 

   Proces eksportu bazy danych w panelu phpMyAdmin
   5. Wyeksportowany plik zapisz na swoim komputerze. 
  2. 1. Ponownie w Panelu przejdź do zakładki Usługi WWW. W sekcji Bazy danych kliknij przycisk Utwórz.
   Tworzenie bazy danych w Panelu
   2. Jako typ bazy danych z rozwijanej listy wybierz MySQL 8.0. Nadaj nowej bazie nazwę, hasło i opcjonalnie także opis. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Wyślij.

   Tworzenie bazy danych w panelu
  3. 1. Otwórz plik wyeksportowany z poprzedniej bazy w edytorze programistycznym (np. Notepad++). Użyj opcji „Search and Replace” do zamiany starej nazwy bazy danych na nazwę nowej i zapisz zmiany.
   2. Zaloguj się do utworzonej bazy MySQL 8.0 korzystając z narzędzia phpMyAdmin.
   3. Po zalogowaniu kliknij w nazwę bazy danych po lewej stronie ekranu i w górnej jego części wybierz opcję Import.
   Import zrzutu bazy danych
   4. Wybierz plik wyeksportowany z poprzedniej bazy danych. Parametry dotyczące kodowania, liczby zapytań etc. możesz pozostawić bez zmian. Kliknij przycisk Wykonaj.
  4. Jeśli podczas importu bazy wyświetlą się błędy, sprawdź, czy zapytanie SQL nie rozpoczyna się od frazy „USE” lub „CREATE DATABASE”. Jeśli tak, należy je usunąć. W przypadku wystąpienia ostrzeżeń zweryfikuj ich treść, zazwyczaj kieruje ona do konkretnego miejsca w bazie, którego dotyczy ostrzeżenie. Błędne wpisy możesz poprawić samodzielnie.
   Błędy importu bazy danychW razie problemów możesz skontaktować się z nami telefonicznie.
  5. Po aktualizacji bazy danych należy zmienić dane dostępowe w pliku konfiguracyjnym strony internetowej. Aktualizacja pliku konfiguracyjnego wp-config.php dla stron opartych o WordPressa wygląda następująco:
   1. Odszukaj plik wp-config.php, przechodząc do Panelu, gdzie należy wybrać opcję Usługi WWW. Kliknij w nazwę swojego hostingu, aby wyświetlić jego szczegóły.
   2. W kaflu Konta FTP kliknij Opcje, a następnie WebFTP.
   Przejście do WebFTP w panelu administracyjnym
   3. W narzędziu WebFTP przejdź do katalogu public_html i odszukaj katalog z instalacją WordPressa. Znajdź na liście plik wp-config.php.
   Plik konfiguracyjny WordPressa
   4. Przejdź do edycji pliku i zmień parametry DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD i DB_HOST.
   Dane dostępowe do bazy danych w pliku wp-config.phpW polu DB_NAME i DB_USER wprowadź nazwę nowej bazy danych, a w DB_PASSWORD hasło dostępowe. W rubryce DB_HOST zamień 'localhost’ na 'mysql8′.

 

 

 • Was this Helpful?
 • Yes   No